100 mẫu biệt thự đẹp nhất

Tổng hợp gần 100 mẫu biệt thự đẹp và tiêu biểu nhất với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.

Trước khi lên phương án thiết kế biệt thự, các kiến trúc sư thường hỏi ý tưởng của chủ nhà về nhu cầu sử dụng (số tầng, mỗi tầng bao gồm những chức năng gì...) và hình thức ngoại thất biệt thự mà chủ nhà yêu thích (theo phong các kiến trúc hiện đại hay cổ điển, bán cổ điển...). Mục đích của việc này là để công tác thiết kế sát hơn với ý thích của chủ nhà, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, sửa chữa làm mất thời gian cho cả hai bên. 

 Trong thời buổi công nghệ hiện đại ngày nay, việc tìm cho mình một mẫu biệt thự như ý không quá khó. Bạn chỉ việc vào google để tìm kiếm với các từ khóa liên quan đến "mẫu biệt thự đẹp" là thỏa sức để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, với quá nhiều mẫu nhà hiện lên lại làm bạn mất thời gian trong việc lựa chọn. Để không làm mất thời gian của quý khách hàng, chúng tôi đã tìm kiếm và tổng hợp lại gần 100 mẫu biệt thự đẹp nhất và phù hợp nhất hiện nay. Dưới đây là những hình ảnh về mẫu biệt thự.

1/ Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp:

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 1Biệt thự 2 tầng - Mẫu 1

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 2Biệt thự 2 tầng - Mẫu 2

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 3 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 3

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 4 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 4

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 5 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 5

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 6 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 6

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 7 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 7

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 8  Biệt thự 2 tầng - Mẫu 8

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 9 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 9

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 10  Biệt thự 2 tầng - Mẫu 10

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 11  Biệt thự 2 tầng - Mẫu 11

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 12 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 12

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 13 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 13

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 14 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 14

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 16 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 15

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 17 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 16

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 18 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 17

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 19 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 18

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 20 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 19

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 21 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 20

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 22 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 21

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 23 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 22

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 24 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 23

 Mẫu biệt thự 2 tầng đẹp - Mẫu 25 Biệt thự 2 tầng - Mẫu 24

2/ Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp:

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 1 Biệt thự 3 tầng - Mẫu 1

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 2Biệt thự 3 tầng - Mẫu 2

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 3Biệt thự 3 tầng - Mẫu 3

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 4Biệt thự 3 tầng - Mẫu 4

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 5Biệt thự 3 tầng - Mẫu 5

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 6Biệt thự 3 tầng - Mẫu 6

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 7Biệt thự 3 tầng - Mẫu 7

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 8Biệt thự 3 tầng - Mẫu 8

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 9Biệt thự 3 tầng - Mẫu 9

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 10Biệt thự 3 tầng - Mẫu 10

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 11Biệt thự 3 tầng - Mẫu 11

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 12Biệt thự 3 tầng - Mẫu 12

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 13Biệt thự 3 tầng - Mẫu 13

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 14Biệt thự 3 tầng - Mẫu 14

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 15Biệt thự 3 tầng - Mẫu 15

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 16Biệt thự 3 tầng - Mẫu 16

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 17Biệt thự 3 tầng - Mẫu 17

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 18Biệt thự 3 tầng - Mẫu 18

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 19Biệt thự 3 tầng - Mẫu 19

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 20Biệt thự 3 tầng - Mẫu 20

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 21Biệt thự 3 tầng - Mẫu 21

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 22Biệt thự 3 tầng - Mẫu 22

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 23Biệt thự 3 tầng - Mẫu 23

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 24Biệt thự 3 tầng - Mẫu 24

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 25Biệt thự 3 tầng - Mẫu 25

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 26Biệt thự 3 tầng - Mẫu 26

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 27Biệt thự 3 tầng - Mẫu 27

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 28Biệt thự 3 tầng - Mẫu 28

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 29Biệt thự 3 tầng - Mẫu 29

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 30Biệt thự 3 tầng - Mẫu 30

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 31Biệt thự 3 tầng - Mẫu 31

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 32Biệt thự 3 tầng - Mẫu 32

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 33Biệt thự 3 tầng - Mẫu 33

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 34Biệt thự 3 tầng - Mẫu 34

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 35Biệt thự 3 tầng - Mẫu 35

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 36Biệt thự 3 tầng - Mẫu 36

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 37Biệt thự 3 tầng - Mẫu 37

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 38Biệt thự 3 tầng - Mẫu 38

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 39Biệt thự 3 tầng - Mẫu 39

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 40Biệt thự 3 tầng - Mẫu 40

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 41Biệt thự 3 tầng - Mẫu 41

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 42Biệt thự 3 tầng - Mẫu 42

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 43Biệt thự 3 tầng - Mẫu 43

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 44Biệt thự 3 tầng - Mẫu 44

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 45Biệt thự 3 tầng - Mẫu 45

 Mẫu biệt thự 3 tầng đẹp - Mẫu 46Biệt thự 3 tầng - Mẫu 46

Tổng hợp bởi văn phòng tư vấn thiết kế kiến trúc – nội thất Thành Thái

địa chỉ: Khu dân cư DC1 – tổ 10 phường Hoàng Diệu – tp. Thái Bình

(Đối diện cổng đài phát thanh và truyền hình Thái Bình)

Số điện thoại liên hệ: 02273.747.982 hoặc số DĐ 0916.133.582

 

Bình luận